Munkahelyvédelmi bértámogatás csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

Munkahelyvédelmi bértámogatás csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

A kormányhivatal a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében vissza nem térítendő támogatást nyújt a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatás esetében a munkaadóknak és a munkavállalóknak egyaránt

Mikor igényelhető a támogatás?

Külön feltételek vonatkoznak a munkaadóra és a munkavállalóra. A támogatást abban az esetben lehet igényelni, ha a munkáltató és a munkavállaló is megfelel az alábbi feltételeknek.

A munkavállaló esetében:

 • Legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától (2020.03.11.) megszakítás nélküli munkaviszonyban kell állnia a munkáltatóval

 • E munkaviszonya kapcsán nem részesülhet részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásban

 • Nem töltheti a felmondási idejét

 • Az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettség nem állhat fenn

 • A támogatás nem folyósítható fizetés nélküli szabadságra

A munkáltató pedig:

 • Legalább 6 hónapja működik

 • Munkavállalóját csökkentett munkaidőben foglalkoztatja (ideértve a távmunkát és az otthoni munkavégzést is)

 • A csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlenül összefüggő, például: piacvesztés, beszállítói lánc elakadása/megszűnése, rendelésállomány csökkenése, munkavégzés kapcsán felmerülő egészségügyi kockázatok (COVID), egészségügyi veszélyhelyzet következtében beálló jogszabályi rendelkezés

 • A munkavállalója vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző vagy munkahelyteremtő bérjellegű, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában

 • A munkavállalót a munka törvénykönyve szerinti munkaviszony keretében foglalkoztatja (munkaerő-kölcsönzés is)

 • az eltérő foglalkoztatás (munkaidő-csökkentés) nem munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál való foglalkoztatás keretében történik

A nettó alapbér kieső munkaidőre járó arányos részének 70 százaléka

A támogatás mértéke

Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló együttesen csökkentett munkaidőben állapodnak meg, támogatást kérhetnek a módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő 15-75 %-ával történő csökkentés 70%-áig terjedő, de legfeljebb a nettó minimálbér 2x-esének figyelembe vételével megállapított arányos összegig, azaz 214.130,- forintig.

A köztehermentes támogatás hónapokban állapítható meg, és legfeljebb 3 hónapig nyújtható, a kérelem benyújtását követő időszakra, a veszélyhelyzet alatt és az azt követő 1 hónapban, utólag kerül folyósításra a munkavállaló számlájára.

Amennyiben az egyéni fejlesztési idő a rendelet szerint kötelező, ezen munkabér, a munkavégzés idejére járó munkabérrel és a támogatással együtt eléri a munkavállaló alapbérét.

Kötelező vállalások

A munkáltató és a munkavállaló a támogatás időtartamára csökkentett munkaidőbenilletve ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg. Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, a munkavállaló és a munkaadó az egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg, ez azonban választható.

A munkavállaló vállalja, hogy

 • A csökkentett munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek.
 • Az előírt esetben a munkáltatóval csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodik meg. Az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.

A munkáltató pedig vállalja, hogy

 • A támogatott munkavállaló munkaviszonyát a támogatás időtartamára, valamint további 1 hónapig fenntartja. Amennyiben nem, befizetési kötelezettsége keletkezhet.
 • A támogatás ideje alatt a támogatott munkavállaló tekintetében rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor.
 • Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségen belül a támogatást megalapozó körülményben történő változást 2 munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.
 • Tudomásul veszi, hogy függetlenül az egyéni fejlesztési idő érvényesítési idejétől, a fejlesztési időre munkabért fizet a támogatás időtartama alatt a munkavállalónak. Amennyiben az egyéni fejlesztési idő a rendelet szerint kötelező, ezen munkabér, a munkavégzés idejére járó munkabérrel és a támogatással együtt eléri a munkavállaló alapbérét.

A kérelem elutasításra kerül, amennyiben

 • A munkavállaló a támogatás alapját képező munkaideje a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően került csökkentésre.

 • A kérelem benyújtásakor a vállalkozás a nevesített munkavállaló kapcsán már részesül a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásban vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban.

 • A vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll.

 • A vállalkozás a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszerének nem felel meg.

 • A munkáltatónál a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző 1 évben legalább 100 fős csoportos létszámleépítés bejelentésére sor került.

 • A munkáltató a működése során a kérelem benyújtását megelőző 1 évben és a támogatás folyósítása alatt nem tartotta/tartja meg a munkaügyi illetve munkavédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

 • A munkavégzése szerinti telephelyen korábban csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatás keretében támogatott munkavállaló esetében a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan a létszámfenntartási időszakot követően egy hónap még nem telt el.

 • A támogatási kérelemben és mellékleteiben közölt adatok, információk és dokumentumok nem teljes körűek, nem hitelesek vagy nem felelnek meg a valóságnak.

„Úgy gondolom, hogy első átolvasásra nem mindig egyértelmű egy pályázat leírása és nem kapunk mindenre választ. A tanácsadómmal való személyes találkozásunk alkalmával az igényeink felmérése után átbeszéltük a pályázat feltételeit, aztán minél egyszerűbben, példákkal emészthetőbbé téve végig vittük a munka menetét is. Ezenfelül pedig a tanácsadó mellett segítséget nyújt egy háttércsapat is a pályázás alatt. Mindig a lehető legjobb megoldásokat és a lehetőségeket nyújtják!”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Írjon emailt nekünk!
X